Nõustamine

Viime läbi nii individuaalset kui grupiviisilist psühholoogilist nõustamist lastele ja täiskasvanutele. Samuti viime läbi sõltuvusnõustamist ja vajadusel võlanõustamist. Eesti Vaimse Tervise Ühing MTÜ-s töötavad professionaalsed psühholoogid, kellel on pikaajaline töökogemus ja kes viivad läbi nõustamist nii eesti kui vene keeles ja vajadusel inglise keeles.
Psühholoogilisel nõustamisel on võimalik jagada oma muresid, arutada ja leida psühholoogi kaasabil lahendusi oma probleemidele, mis on seotud suhtlemisega ning suhetega, laste kasvatuse ja käitumisega, oma isiksuse omapäradega  (nt. ülemäärane muretsemine või ärevus, ebakindlus, madal enesehinnang), ootamatute elusündmustega (erinevad kriisid ja lein) ning teiste kitsaskohtade ja teemadega, mis Teile või Teie lastele muret ja raskusi valmistavad.
Viime läbi nõustamist Tallinnas ja Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Raplamaal, Läänemaal, Pärnumaal, Järvamaal ja Saaremaal.
Hinnakiri
Individuaalne psühholoogiline nõustamine:

Täiskasvanud 60.00eur/tund

Lapsed 40 eur/tund

Psühholoogiline grupinõustamine

40eur/tund (ühele inimesele)

Individuaalne sõltuvusnõustamine

Täiskasvanud 60.00 eur/tund

Võlanõustamine

40.00 eur/tund

Info ja registreerimine

Tööpäeviti 09.00 – 17.00

Tel.: +372 646 0770

E-post: evty@evty.ee

Psühholoogid-nõustajad:
 • Aleksei Norden – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine vene ja inglise  keeles
 • Dmitri Listopad – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti, vene ja inglise keeles
 • Ene Vinter van Vierssen – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti, vene ja inglise  keeles
 • Ester Väljaots – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja inglise keeles
 • Evi Mõttus – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti keeles
 • Greta Kello – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Irina Eenpere – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Irina Tuhkru – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, vene keeles
 • Kaire Karon – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Kaja Puck – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Kulla Naaber – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Lia Hanso – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Maie Gutman – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Marina Vannik – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, vene keeles
 • Nelly Randver – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Olga Kuldmeri – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Pille Pesti  – – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja inglise keeles
 • Svetlana Varjun – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
 • Žanna Bober – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, vene keeles
 • Žanna Kubinets – psühholoogiline nõustamine ja sõltuvusnõustamine, eesti ja vene keeles
Võlanõustaja
 • Terje Lääts  – võlanõustamine eesti ja vene keeles (Tallinna linn, Pärnu linn, Rakvere linn)
 • Aleksandr Pahmurko – võlanõustamine eesti ja vene keeles (Tallinna linn)

_____________________________________________________

Psühholoogilise- ja sõltuvuse nõustamise teenus (Eesti Töötukassa) eesti ja vene keeles.
Nõustamisteenuseid viiakse läbi vajadusepõhiselt vastavalt Eesti Töötukassa tellimusele.
Psühholoogilise nõustamise eesmärk

Nõustamise eesmärgiks on pakkuda kliendile turvalist keskkonda leidmaks lahendusi tööotsingutele ja sellega seoses tekkinud probleemidele. Psühholoogiline nõustaja (edaspidi nõustaja) abistab ja toetab klienti selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel, et aidata parandada  tema toimetulekut ja töö leidmist. Teenusel osalemine aitab toetada klienti töö otsimise,  tööturuteenustes osalemise ja tööturule sisenemise protsessis.

Psühholoogilise nõustamise sihtrühm

Sihtrühmaks on Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) poolt teenusele suunatud kliendid, kelle tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord (töökoha kaotus, sõltuvus, ebakindlus ja hirm tööturule sisenemisel, kahtlemine oma tööalastes võimetes ja oskustes jms), millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida ning vajalik on nõustaja asjatundlik toetus. Kliendi teenuse vajadus selgitatakse välja töötukassa töökeskse nõustamise käigus.

Lisainfo psühholoogiline nõustamine: “Eesti Töötukassa koduleht

Sõltuvusnõustamise eesmärk

Sõltuvusnõustamise eesmärk on aidata alkoholisõltlasel sõltuvusest vabaneda või see kontrolli alla saada. Samuti leida koostöös kliendiga lahendusi tema elus tekkinud pingetele ja probleemidele, et ta saaks parandada oma toimetulekut elus ja töö leidmisel. Koostöös nõustajaga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leitakse uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks.

Sõltuvusnõustamine sisaldab psühholoogi või psühhiaatri poolt läbiviidavat nõustamist alkoholisõltlastele. Kui sõltuvusnõustamise käigus selgub kliendi vajadus osaleda grupinõustamisel, pöörduda alkoholismi ravile või teiste spetsialistide vastuvõtule, siis jagab nõustaja kliendile infot teenuste kohta, mis võiksid talle sobida, ning aitab teenusepakkujaid kaardistada.

Lisainfo sõltuvusnõustamine: “Eesti Töötukassa koduleht

Võlanõustamise eesmärk

Võlanõustamise eesmärk on toetada töötukassa klienti tööotsimisel ja aktiivsetes tööturumeetmetes osalemist takistavate olemasolevate võlaprobleemide lahendamisel. Nõustamise tulemusena on klient ette valmistatud uue töö otsimiseks, tööle asumiseks ja tööelus toimetulekuks.

Lisainfo võlanõustamine: “Eesti Töötukassa koduleht”