eesti vaimse tervise ühing mtü

Meist

Mittetulundusühing Eesti Vaimse Tervise Ühing on asutatud 1997. aastal ning ühendab erialaspetsialiste, kes on oma igapäevatöös seotud vaimse tervise valdkonnaga: psühholoogid, psühhiaatrid, terapeudid, koolitajad, superviisorid, coachid, sotsiaaltöötajad. 

Meie tegevuse põhieesmärk ja missioon on aidata kaasa Eesti elanikkonna positiivse vaimse tervise toetamisele, säilitamisele ning edendamisele ning pakkuda sellega seonduvaid teenuseid nii eraisikutele, ettevõtetele kui riigiasutustele. Igapäevaselt viime peamiselt läbi nõustamist ja konsultatsioone erinevatele sihtgruppidele (näiteks tööotsijad, sõjapõgenikud, lapsevanemad, noored, ettevõtete juhtkondade liikmed, kõrge stressitasemega ametite töötajad jt)

Meie ühing on üle-euroopalise katusorganisatsiooni Mental Health Europe täisliige, mille kaudu osaleme ka vaimse tervise valdkonda puudutavate otsuste kujundamisel EL tasandil. 

Alates aastast 2010 oleme Eesti Töötukassaga sõlmitud hankelepingute raames läbi viinud "Metoodiliste tööklubide" teenust, "Tööharjutuse" teenust, osutanud individuaalse psühholoogilise- ja sõltuvusnõustamise ning  võlanõustamise teenust.

  • Osaleme Mental Health Europe poolt korraldatud rahvusvahelistel seminaridel ning konverentsidel.
  • Koostöö rahvusvahelise organisatsiooni „Doctors to children“  spetsialistidega.
  • Oleme osalenud paljudes projektides programmi “Euroopa Noored” raames (nii projektijuhtide, koordinaatoritena kui paljud meie programmides osalevad vabatahtlikud, lapsed ja noored).
  • Eesti VATEKi (Eesti Vaimse Tervise Koalitsioon) asutajaliikmena osaleme Eesti VATEK seminaridel ja koosolekutel. “Link VATEK kodulehele”
  • Osaleme erialastel täiendkoolitustel, konverentsidel ja seminaridel, töötubades nii Eestis kui välismaal.
  • Viime läbi psühholoogilist nõustamist erinevatele sihtgruppidele.
  • Töötute ning tööotsijate psühholoogiline abi läbi erinevate projektide, loovtöötubade, seminaride ning ürituste organiseerimise.

Meie ühingus töötavad mitmed spetsialistid, kes omavad vastavat väljaõpet ning pikaajalist töökogemust psühholoogilise kriisiabi osutamisel alates parvlaeva “Estonia” katastroofist, koostöös Tallinna Kriisiabi Keskusega ning Politsei- ja Päästeametiga. 

Meie teenuste ja inimeste kohta saad lähemalt lugeda kasutades menüü valikuid.
Meiega saad ühendust SIIT: