eesti vaimse tervise ühing mtü

Koostööpartnerid ja toetajad

Alates meie tegevuse alustamisest 1996.a oleme erinevaid sotsiaalprogramme ja tegevusi ellu viinud koostöös mitmete toetajate ning koostööpartneritega avalikust sektorist ja erasektorist. 

Meie supervisiooni-, koolitus- ja nõustamisteenuseid on tellinud mitmed era- ja avaliku sektori organisatsioonid. 

Täname kõiki koostööpartnereid!

 • Avatud Eesti Fond
 • Childhelplines International
 • Innove SA
 • Eesti Töötukassa
 • Eesti-Hollandi Heategevusfond
 • Haridusministeerium
 • Hasartmängumaksu Nõukogu
 • In Commune Bonum
 • Kesko Food AS
 • Mental Health Europe
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Riigikontroll
 • Tallinna Haridusamet
 • Rahvusvaheline organisatsioon “Doctors to children”
 • Sotsiaalministeerium
 • Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad
 • Tallinna Noorsooamet
 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 • Tamrex Ohutuse OÜ
 • Tesa SE

jpt