eesti vaimse tervise ühing mtü

Ukraina sõjapõgenikele vaimse tervise toe pakkumine

Teenust osutatakse Sotsiaalministeeriumi määruse nr 21, 27.04.2023 "Sõjapõgenike vaimse tervise teenuste ja kogukondliku toe toetus aastal 2023" alusel. 

Eestisse jõudnud sõjapõgenikud Ukrainast on pidanud maha jätma enda kodu ja harjumuspärase keskkonna, läbi elama raskeid traumeerivaid sündmuseid ning kohanema kiiresti uue riigi nõudmiste, keele ja elukorraldusega, leidma sissetuleku ning elukoha, hoiu- ja haridusvõimaluse lastele. Paljud nendest inimestest on olnud pikka aega ülemäärase hirmu, pinge ja ebakindluse meelevallas, mis on kahjustanud nende vaimset tervist. Sõjapõgenike läbielamiste pikaajalise negatiivse mõju vähendamiseks pakume võimalust tasuta osaleda üle Eesti toimuvates seminar-tugigruppides ning võimalust saada abi individuaalsel psühholoogilisel nõustamisel.

1) Seminar-tugigrupid 
Tugigruppide eesmärk on pakkuda võimalust kohtuda, saada tuge ja julgustust sarnaste läbielamistega inimestelt ning kogenud grupijuhilt; saada teadmisi enda vaimse tervise toetamise võimalustest keerulisel perioodil. Tugigrupis osalemine võimaldab ümber lülituda argipäeva muredelt, aitab kaasa kriisiseisundi ületamisele ning hingelistest traumadest taastumisele.

  • Grupid toimuvad järgmistes Eesti piirkondades: Tallinn, Kuressaare, Haapsalu, Jõhvi, Narva, Rakvere.
  • Kohtumised toimuvad vene keeles.
  • Ühele grupile toimub 2 kohtumist x 3,5 tundi.
  • Pakume osalejatele vajadusel lastehoiu võimalust. 
  • Tugigrupis osalejatele ning lastehoius viibivatele lastele pakutakse kerget einet.
  • Seminar-tugigruppe viivad läbi meie kogenud psühholoog-nõustajad. Täpne läbiviija on märgitud iga grupi registreerimislehel.
  • Tugigrupid toimuvad perioodil 15.08-31.12.2023. Täiendame gruppide toimumisaegu jooksvalt, võimalus on leida endale sobiv toimumisaeg igas piirkonnas.
Registreerumiseks leia sobivaim toimumisaeg siit või võta meiega ühendust telefonil +372 6460770

2) Individuaalne nõustamine
Pakume ukraina sõjapõgenikele tasuta individuaalset psühholoogilist nõustamist ühele inimesele mahus kuni 10 tundi. 

Kui oled sõjapõgenik ja tunned, et hingel on raske, pead peitma enda tegelikke tundeid (olles tööl /õpingutel, suhtlemisel enda lastega, hooldades pereliikmeid jne), oled kurnatud läbielatud sündmustest ning tajud lootusetust, pikaajalist masendust, kurbust, suurt energiakadu või häirivad sind valusad mälestused, siis soovitame sul pöörduda individuaalsele nõustamisele.

Individuaalne nõustamine on heaks võimaluseks saada personaalset abi ja toetust vastavalt Teie vajadustele. Sageli on nõustamise fookuses hingeliste traumade ning raskete mälestustega toimetulek, lein ning kaotusvalu, probleemid unega, liigse ärevuse, ärrituvusega, raskused kohanemisel uues riigis, elutahte, energia ja motivatsiooni kadumine. Nõustamise teemad lähtuvad Teie vajadustest ning olukorrast. Professionaalne nõustaja on neutraalne ja usaldusväärne inimene, kellega saab rääkida enda muredest ning kes aitab ületada rasket eluperioodi.

Nõustamine toimub järgmistes Eesti linnades: Tallinn, Narva, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu, Kuressaare. Nõustamine toimub vene keeles.

Nõustamisele registreerumiseks palun helista +372 6460770 või täida registreerumisvorm siin.